О савезу

Свесрпски Савез Српског Војног Мачевања је организација основана 2014. године са идејом окупљања клубова и секција које вежбају Српско Војно Мачевање по Систему Дамњановић (или, како друго име истог система гласи, Мачевалачки Систем Дамњановић).

 

Сам систем је настао 2004. године као резултат истраживања српског мачеваоца, господина Дејана Дамњановића, у вези са војним системима употребе сабље који су се подучавали у оквиру војног школства Краљевине Србије до 1918. године (Српског Војног Мачевања). Уопштено говорећи, војни мачевалачки системи представљају директну претечу модерног спортског мачевања и вежбали су се у оквиру војног школства различитих држава. Господин Дамњановић, главни тренер спортског мачевања у МК Локомотива из Београда и председник Иаидо и Батодо Федерације Србије, је своје вишегодишње истраживање засновао на изворима из Архива Србије и из војних архивских извора. Српски систем употребе сабље за потребе блиске борбе је имао одређене техничке и развојне специфичности у односу на системе осталих европских држава, и самим тим је био довољно вредан да буде обновљен као драгоцен део српског историјског наслеђа. У почетку, овај реформисани систем је подучаван као секција Мачевалачког Клуба Локомотива из Беорада, међутим убрзо је дошло до увећања чланства и оснивања и других секција и клубова у Београду и шире. Резултат овог развоја је оснивање тела које би координирало развој Српског Војног Мачевања у држави Србији, али и у осталим деловима српског етничког простора, као нпр. у Републици Српској и Косову и Метохији, тј. до Свесрпског Савеза Српског Војног Мачевања.

 

Клубови оснивачи Свесрпског Савеза Српског Војног Мачевања су: МК Локомотива из Београда, МК Витезови из Косовске Митровице, као и мноштво појединаца и неформалних секција.

 

Председник Свесрпског Савеза Српског Војног Мачевања је господин Дејан Дамњановић.